Car Sharing.

Impulso de una comunidad de usuarios de Car Sharing en la ciudad.

Impulso de estudios de viabilidad.

CONCEPTOS BÁSICOS

 

El car sharing es un concepto moderno de movilidad que promueve el uso racional del automóvil, ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo sin la necesidad de ser propietario y es una herramienta que promueve el uso racional de los medios de transporte, favoreciendo la movilidad sostenible.

A pesar de tener algunas similitudes con el alquiler de vehículos tradicional, su diferenciación organizativa y conceptual, así como sus principios fundacionales distinguen un servicio del otro.

Es una solución óptima para todas aquellas personas o familias que necesitan puntualmente un segundo coche y no necesitan conducir un vehículo diariamente o que pueden desarrollar su actividad diaria mediante formas de movilidad sostenibles pero que en ocasiones, necesitan hacer uso de un vehículo.

Es decir, todo está pensado para fomentar el uso inteligente del vehículo e incentivar un mayor uso del transporte sostenible, ya que consigue cubrir un espacio de “nadie” entre las prestaciones del transporte colectivo actual y el automóvil particular.

Existe dos tipo principales de car sharing:

El Car Sharing “Tradicional” en el que una entidad pone a la disposición de la ciudadanía una flota de vehículos para el uso colectivo de los mismos.

La que se denomina Car Sharing “Privado o Entre Particulares” basado en el empleo de los vehículos que son propiedad de particulares que, compartiendo entre amigos, conocidos o personas del entorno consiguen reducir los gastos asociados al vehículo y benefician a la comunidad.

 

OINARRIZKO KONTZEPTUAK

 

Car sharing-a mugikortasunaren kontzeptu modernoa da, autoaren erabilera zentzuduna sustatzen duena, autoak jabetzan izan gabe hauek erabiltzeko aukera emateaz gainera, garraiobideak zentzuz erabiltzea bultzatzen duen tresna bat dugu, mugikortasun iraunkorraren alde egiten duena.

Autoen alokairu tradizionalaren antzekotasun batzuk izan arren, hauen antolamendu, izaera eta sorrerako-helburuek zerbitzu bat eta bestea bereizten dituzte.

Irtenbide ezin hobea da unean-unean bigarren auto bat behar eta egunero ibilgailu bat gidatu behar ez duten pertsona edo familia guztientzat, edo mugikortasun iraunkorreko moduen bidez eguneroko jarduera egiteko aukera izan arren, batzuetan auto bat erabili beharra dutenentzako.

Hau da, guztia ibilgailuaren erabilera adimentsua sustatzeko eta garraio iraunkorraren erabilera handiagoa sustatzeko pentsatuta dago, egungo garraio kolektiboaren eskaintzaren eta auto partikularraren artean “inorena ez den” eremua betetzea lortzen baitu.

Bi car sharing mota daude nagusiki:

Batetik, Car Sharing ‘tradizionala’ bezala ezagutzen dena kokatzen da, hau da, ibilgailuak erakunde baten bitartez, eskuragarri jartzen zaie herritarrei, hauek kolektiboki partekatuz eta hauen abantailak lortuaz, jabe izan gabe.

Bestetik, Car Sharing “Pribatua edo Lagun artekoa” bezala ezagutzen dena dago, ibilgailuak partikularren jabetzakoak diren arren, lagun, ezagun edo inguruko pertsonen artean partekatzean datza. Honen bidez, ibilgailuari lotutako gastuak murriztea lortzen dute eta komunitateari mesede egiten zaio.

¡Compártelo!